RESGEO: Reservoir Geoscience
& Advanced Engineering Research Group

Grupa badawcza RESGEO działa na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Główne kierunki badań grupy skupiają się wokół zagadnień z zakresu górnictwa oraz geologii inżynierskiej: mechaniki i termodynamiki płynów, mikroprzepływów, geologii naftowej, modelowania komputerowego złóż węglowodorów oraz magazynów gazu, a także zastosowania metod sztucznej inteligencji w optymalizacji wydobycia gazu ziemnego ze złoża.

Ludzie

Skład osobowy grupy badawczej
RESGEO

Więcej

Badania

Opis badań prowadzonych przez grupę badawczą RESGEO

Więcej